Preskočiť navigáciu

Knižnica zakúpila z pridelených finančných prostriedkov 1 ks wifi routeru z Dotačného systému MK SR 2011 a 1 ks z vlastných prostriedkov. Prostredníctvom routerov možňuje návštevníkom knižnice bezdrôtové pripojenie na Internet s vlastnými zariadeniami (notebook, tablet a i.).

  • Služba je prístupná v priestoroch celej knižnice,
  • je bezplatná, 
  • návštevník musí byť registrovaným čitateľom knižnice.

Podrobnejšie informácie o technických parametroch pripojenia Vám poskytnú pracovníci knižnice priamo na jednotlivých oddeleniach.

Wifi pripojenie v knižnici zdarma

  Wifi router zakúpený s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR