Preskočiť navigáciu

zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf - 924.56 kB

Základy biblioterapie pre knihovníkov

Publikácia (2017) bola vydaná ako študijný materiál vzdelávacieho kurzu Základy biblioterapie pre knihovníkov, ktorý ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
 

remeselnicky_dom.pdf - 1.93 MB 

Remeselnícky dom

Príbeh budovy (2017) bol spracovaný v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra v publikácii predstavila širokej čitateľskej verejnosti  históriu a súčasnosť  budovy, v ktorej sídli.
 

 

andersen_letak_2016.pdf - 358.09 kB 

Hans Christian Andersen - najslávnejší svetový rozprávkár

Bibliografický leták (2016) spracovaný k podujatiu Noc s Andersenom predstavuje život Hansa Christiana Andersena a zoznam jeho diel nachádzajúcich sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra.
 

stur_sturovci_2016.pdf - 1.21 MB 

Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu

Publikácia (2016) vydaná k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Predstavuje Ľudovíta Štúra, jeho spätosť s naším mestom a štúrovcov, ktorých život sa viaže k naším regiónom. 

HALAJ.pdf - 20.98 MB

Ján Halaj (1914 – 2005)

Životopisný medailón (2014) venovaný 100. výročiu narodenia nášho rodáka, pedagóga, ochrancu prírody, dlhoročného dirigenta Robotníckeho speváckeho zboru vo Zvolene docenta PhDr. PaedDr. Jána Halaja CSc. vydali krajská knižnica a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Publikáciou si pripomenuli jeho život, dielo i všetky aktivity. Vzácne sú osobné spomienky tých, čo ho poznali.  

 

pamatniky_zvolen.pdf - 3.41 MB

Pamätníky a pamätné tabule mesta Zvolen

Sprievodca (2013).  Publikáciu pripravila knižnica k 770. výročiu obnovenia mestských privilégii mestu Zvolen. V textovej a fotografickej podobe predstavuje jednotlivé pamätníky a pamätné tabule nachádzajúce sa v súčasnosti vo Zvolene.

Kniznica_v_case.pdf - 8.35 MB  

Knižnica v čase (1837-1922-1952-2012)

Pamätnica (2012). Publikácia je pohľadom do histórie knižníc vo Zvolene, ale najmä do minulosti a súčasnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra. Bola vydaná pri príležitosti významných medzníkov knižnice - 175. výročia prvej zmienky o verejnej knižnici vo Zvolene, 90. výročia Mestskej verejnej knižnice vo Zvolene a 60. výročia Okresnej knižnice vo Zvolene.


 kunik_medailon.pdf - 344.94 kB

 

Jozef František Kunik (1911 - 1974)

Životopisný medailón (2011). Životopisným medailónom chce knižnica širokej čitateľskej verejnosti priblížiť život, dielo a tvorivé aktivity spisovateľa, dramatika, redaktora a typografa, rodáka zo Starej Huty, Jozefa Františka Kunika a zároveň si pripomenúť 100. výročie jeho narodenia.


 

osobnosti_detva.pdf - 1.48 MB

Literárne osobnosti mesta a okresu Detva

Biografický slovník (2010). Do slovníka sú zaradení básnici, prozaici, dramatici, prekladatelia, publicisti, tvorcovia literatúry faktu, literárni a kultúrni historici a kritici, ktorí sa na území dnešného okresu Detva narodili, pôsobili alebo umreli a knižne vydali minimálne jedno dielo.


 

osobnosti_krupina_zmensene2.pdf - 1.29 MB

Literárne osobnosti mesta a okresu Krupina

Biografický slovník (2009). Do slovníka sú zaradení básnici, prozaici, dramatici, prekladatelia, publicisti, tvorcovia literatúry faktu, literárni a kultúrni historici a kritici, ktorí sa na území dnešného okresu Krupina narodili, pôsobili alebo umreli a knižne vydali minimálne jedno dielo.

 


 

osobnosti_-zvolen-zmen.pdf - 1.65 MB

Literárne osobnosti mesta a okresu Zvolen

Biografický slovník (2008). Do slovníka sú zaradení básnici, prozaici, dramatici, prekladatelia, publicisti, tvorcovia literatúry faktu, literárni a kultúrni historici a kritici, ktorí sa na území dnešného okresu Zvolen narodili, pôsobili alebo umreli a knižne vydali minimálne jedno dielo.

 


 

kozacek_text.pdf - 146.43 kB

Jozef  Kozáček (1807 - 1877)

Výberová personálna bibliografia (2007) slovenského národnobuditeľského pracovníka, kňaza a podporovateľa slovenských škôl. V roku 2007 si pripomíname jeho 200. výročie narodenia a 130. výročie úmrtia.

 


 

balassa.pdf - 241.32 kB

Bálint Balassi - Valentín Balaša (1554 - 1594)

Výberová regionálna bibliografia (2004) významného predstaviteľa renesančnej poézie na Slovensku, zakladateľa  novodobej maďarskej lyriky a prvého  tvorcu  maďarskej erotickej poézie.

 


 

kmet_ladislav.pdf - 595.08 kB

Ing. Ladislav Kmeť (1935 - )

Personálna bibliografia (2005) železničiara a historika, zvolenského rodáka, celé desaťročia mapuje históriu železníc vo Zvolene a na strednom Slovensku. Vydal rad publikácií venujúcich sa tejto téme. Osobitnú pozornosť venoval histórii pancierových vlakov.  

 


 

ludovit_stur.pdf - 375.47 kB

Ľudovít Štúr a Zvolen (1815 - 1856)

Výberová personálna bibliografia (2005). V prvej časti spracovaný životopis Ľudovíta Štúra a v druhej časti jeho previazanosť s mestom Zvolen.

  


urban.pdf - 296.14 kB

Jozef Urban (1964 - 1999)

Bibliografický leták (2004). Stručný životopis a literatúra o Jozefovi Urbanovi (básnik, textár a publicista) vo fonde Krajskej knižnice Ľ. Štúra.