Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica umožňuje používateľom knižnice od novembra 2014 vrátenie kníh aj mimo otváracích hodín knižnice, počas dní pracovného pokoja a sviatkov, ako aj počas mimoriadneho prerušenia prevádzky prostredníctvom biblioboxu - návratového boxu na knihy. Bibliobox bol zakúpený z pridelených finančných prostriedkov Dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2014. Bibliobox je umiestnený pred budovou knižnice a používateľ, ktorý sa rozhodne pre vrátenie kníh týmto spôsobom, je povinný dodržiavať nasledovné Zásady pre vrátenie dokumentov prostredníctvom biblioboxu

  • Do biblioboxu je možné vrátiť knihy mimo otváracích hodín knižnice, počas dní pracovného pokoja a sviatkov, prípadne v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice. 
  • Používateľ nedostane potvrdenie o vrátení knihy, jej vrátenie je založené na dôvere medzi knižnicou a používateľom. 
  • Knižnica sa zaväzuje používateľovi odpísať knihy z jeho používateľského konta počas najbližšieho pracovného dňa.  
  • Používateľ je povinný skontrolovať si odpísanie kníh na svojom konte do 48 hodín osobne, telefonicky alebo elektronicky prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať
  • Pokiaľ má používateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice. 
  • Nevrátené výpožičky sa používateľovi automaticky nepredlžujú.
  • Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť knihy vypožičané prostredníctvom MVS, MMVS, dokumenty z iných knižníc, dokumenty vymáhané súdnou cestou a riaditeľskou upomienkou, nadrozmerné knihy.
  • Dokumenty treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili. 
  • Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu.

Bibliobox Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR