Preskočiť navigáciu
V 1. polroku 2011 sa regionálne knižnice Banskobystrického kraja zapojili do celoslovenského výskumu čítania mládeže a realizovali čiastkový dotazníkový prieskum "Čítanie mládeže v Banskobystrickom kraji"  pod záštitou Slovenskej asociácie knižníc a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Koordinátorom realizácie prieskumu bola Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. Výsledky boli spracované Kabinetom výskumu kultúry Národného osvetového centra v Bratislave. Interpretáciu výsledkov výskumu za Banskobystrický kraj spracoval autorský kolektív - Mgr. Lenka Malovcová z Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, Monika Šatarová z Novohradskej knižnice v Lučenci a Danka Šagiová z Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Ku koncu roka 2011 bol zverejnený celoslovenský výskum čítania mládeže na stránke SAK-u  http://www.sakba.sk/?page=publikacie.

Výskumu sa zúčastnilo 1 512 respondentov z Banskobystrického kraja. Respondentmi boli žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a študenti 2. ročníkov gymnázií a stredných škôl. Dotazníkový prieskum realizovali knihovníčky z 5 regionálnych knižníc a 1 krajskej knižnice v 29 školách kraja. Z nich bolo 16 ZŠ, 6 gymnázií, 6 SOŠ a 1 stredné odborné učilište.


Čítanie mládeže v Banskobystrickom kraji (pdf, 1,80 MB)

Čítanie mládeže v Banskobystrickom kraji 2011