Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra každoročne podáva žiadosti o dotácie do Fondu na podporu umenia a na Ministerstvo kultúry SR.

Podporené projekty:

- Fondom na podporu umenia

- Ministerstvom kultúry SR

Za finančnú podporu ďakujeme.

 


Činnosť knižnice účelovými dotáciami podporujú:

Za finančnú podporu ďakujeme.