Preskočiť navigáciu
  Ďaľšia stránka >>
Prezentácia FPU [26.03.2018, 13:36]
6. februára 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnila prezentáciu Fondu na podporu umenia - Novinky a tipy k projektom knižnice. Podujatie, ktorého spoluorganizátorom boli Krajské pobočky SSKK Banskobystrického a Žilinského kraja, bolo určené knižniciam Banskobystrického a Žilinského kraja  - oprávneným subjektom prijímania finančnej podpory z FPU.
Základy biblioterapie pre knihovníkov [02.02.2018, 12:37]

V septembri – novembri 2017 sa realizovalo päť teoreticko-praktických stretnutí s praktickými cvičeniami, tvorba biblioterapeutického projektu a programu  v rámci projektu Základy biblioterapie pre knihovníkov, ktorý ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2017 [23.03.2017, 10:17]

21. marca 2017 sa v krajskej knižnici uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2017, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK.  

Školenie Riadenie [28.03.2017, 08:09]

23. - 24. a 27. februára 2017 sa uskutočnili teoreticko-praktické tréningy Riadenie a vedenie ľudí, Motivácia ľudí a Tímová práca v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia.  Lektormi boli doc. Ing. Mária Seková, PhD. a Ing. Jozef Ďurian, PhD. z Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici.

Kurz Prezentačné zručnosti [28.03.2017, 08:10]

24. - 25. októbra 2016 sa uskutočnili teoreticko-praktické tréningy Prezentačné zručnosti I., II. v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia. Lektorkou bola Mgr. Veronika Maňková z Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici.

1-5 / 31 Ďaľšia stránka >>