Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizuje pravidelné výmeny kníh, tematické a literárne podujatia v knižnici a priamo v týchto zariadeniach.

Podujatia v roku:

Krajská knižnica pripravuje pre seniorov nad 60 rokov bezplatné kurzy základov používania PC a internetu pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých „Počítač, môj pomocník“. Cieľom kurzov je nadobudnúť základné zručnosti pre prácu s počítačom, rozšíriť informačné a komunikačné možnosti vďaka internetu. Kurz pozostáva zo 4 stretnutí v dĺžke trvania 90 min.

Kurzy sa uskutočňujú 2x ročne (jar, jeseň). V prípade záujmu kontaktujte školiteľky osobne (Oddelenie elektronických zdrojov, prízemie), telefonicky (045/5331071).

Kurzy v roku: