Preskočiť navigáciu
V krajskej knižnici sa od novembra 2015 uskutočňujú zvolenské stretnutia Klubu priateľov opery pri Štátnej opere v Banskej Bystrici. Jedenkrát do mesiaca sa stretávajú ľudia, ktorí si zamilovali operu a vážnu hudbu. Kluby priateľov opery pôsobia skoro pri každej opernej scéne vo svete a sú považované za fanúšikovské združenia operných scén, pri ktorých pôsobia. Ťažiskom klubovej práce sú okrem propagácie operného spevu najmä osobné stretnutia priaznivcov vážnej hudby pri rozhovoroch, besedách, spoločných videoprojekciách či prednáškach o  operných osobnostiach. Každý klub propaguje predovšetkým operné predstavenia konkrétnej opernej scény, pri ktorej pôsobí.
 
Klub priateľov opery pri Štátnej opere Banská Bystrica vedie v Banskej Bystrici i vo Zvolene nadšenec a znalec opery Ing. Roman Koreň. V roku 2016 bolo v knižnici 10 stretnutí priateľov opery. Klub je združením ľudí, ktorí navštevujú operné predstavenia a radi sa pri hudbe stretávajú v príjemnom a útulnom prostredí knižnice. Programom zvolenských stretnutí klubu bývajú komentované videoprojekcie ukážok z najlepších svetových koncertov a opier, pričom sa účastníci dozvedia zaujímavé informácie aj zo zákulisia prípravy predstavení v banskobystrickej opere.