Preskočiť navigáciu
V krajskej knižnici od septembra 2017 až do januára 2018 prebieha séria podujatí z projektu Deti, hurá do čítania 3, ktorý bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
 
Zámerom krajskej knižnice bolo zrealizovať podujatia pre žiakov základných škôl, primárne založené na stretnutiach s tvorcami kníh pre deti a mládež. Cieľom podujatí projektu Deti, hurá do čítania 3 je vzbudiť u detí záujem o čítanie, dostať do ich povedomia i do povedomia verejnosti informácie o súčasnej slovenskej literatúre pre deti a jej autoroch, podporiť u detí výtvarné schopnosti, prezentovať ich tvorbu verejnosti. Prínosom aktivít bude zvýšenie záujmu detí o čítanie, spoznanie slovenských autorov, skvalitnenie čítania s porozumením, rozvoj výtvarných a komunikačných zručností, zlepšenie vzťahu k materinskému jazyku, podpora poznania prostredníctvom zážitkového učenia.
 
Stretnutia boli realizované formou autorských čítaní, besied a literárno-ilustračných tvorivých dielní. Postupne sa tak deti stretli s tvorbou autorov: Ivona Ďuričová, Marta Hlušíková, Slavka Liptáková, Petra Nagyová-Džerengová, Daniel Pastirčák, Danica Pauličková, Alexandra Salmela. V rámci projektu boli pre žiakov pripravené ilustračné tvorivé dielne s ilustrátormi: Vladimír Král, Fero LiptákJuraj Martiška, počas ktorých deti výtvarne stvárnili svoje obľúbené literárne postavy a z prác bola zostavená verejne prístupná výstava Môj literárny hrdina. Výstava je sprístupnená v priestoroch krajskej knižnice. V rámci projektu sa uskutočnilo viac ako 15  podujatí a zúčastnia sa ich stovky žiakov zo zvolenských základných škôl a okolia. Pre účastníkov podujatí a verejnosť bol pripravený propagačný materiál - besedujúcimi ilustrátormi a spisovateľmi vlastnoručne podpísané knižné záložky, ktoré obsahujú ich krátke profily a slúžia k propagácii čítania a slovenskej literatúry. Nebývalý záujem o podobné podujatia v minulosti a nadšené odozvy detí a pedagógov svedčia o tom, že zvolený model osobných stretnutí s tvorcami kníh patrí medzi najúčinnejšie, ktoré pomáhajú popularizovať literatúru. Podporné interpretačné aktivity realizované formou ilustračných tvorivých dielní na námety z kníh a následná výstava sú predpokladmi, že sa základný cieľ podujatí, t. j. vzbudenie záujmu o čítanie, naplní.
 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Podujatia Deti, hurá do čítania 2 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu
 
Deti, hurá do čítania 3
 
Stiahnite si pozvánku (jpg, 902 kb)