Preskočiť navigáciu

Verejné obstarávanie - Profil verejného obstarávateľa

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.

 
Identifikácia verejného obstarávateľa:
 
Názov organizácie: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
IČO: 35996561
Sídlo organizácie: Štúrova 5, 960 82 Zvolen
Štatutárny zástupca: Ing. Milota Torňošová, riaditeľka 
Kontaktná osoba: Alena Lontošová (e-mail: alena.lontosova@kskls.sk)
Telefón: +421 455335827
Fax: +421 455335335