Preskočiť navigáciu

Telefónny, faxový a e-mailový kontakt 

IČO: 35996561

Bankové spojenie: IBAN: SK0281800000007000396246

Kód knižnice ISIL: SK-1KACKA03705

Ústredňa: 045/5331071; 5331920

Fax: 045/5335335

Riaditeľka (tel.: 045/5335335, mobil 0904 822 489)

Oddelenie metodiky a automatizácie (tel.: 045/5331863)

Oddelenie získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov (tel.: 045/5331920)

Útvar ekonomicko-technických činností (tel.: 045/5335827)

Útvar knižnično-informačných služieb (tel.: 045/5331071)

Oddelenie regionálnej bibliografie

Objednávky MVS