Preskočiť navigáciu

 VÝZNAMNÉ OCENENIA

V dňoch 25. - 26. septembra 2017 sa uskutočnil v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 8. ročník Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež, na ktorej sa zúčastnili aj knihovníčky krajskej knižnice - Ľuba Halamová, Mária Hriňová a Mgr. Mária Masárová, ktoré získali 1. miesto za podujatie Včera, dnes, zajtra - za motivačnú zložku a vyváženie jazykovej a literárnej úrovne textu. Súťažné podujatia boli určené deťom I. stupňa ZŠ.

1. miesto udelené Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene za podujatie Včera, dnes, zajtra

 


 

Dňa 17. júna 2016 udelilo Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene 1. miesto v projekte "Les ukrytý v knihe".

1. miesto Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene v projekte Les ukrytý v knihe

 


V dňoch 21. - 22. septembra 2015 sa uskutočnil v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 7. ročník Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež, na ktorej sa zúčastnili aj knihovníčky krajskej knižnice - Ľuba Halamová a Mgr. Mária Masárová, ktorá za podujatie o 2. svetovej vojne v literatúre pre deti a mládež Dá sa zabudnúť? získala Cenu poroty za presvedčivé sprostredkovanie osobného zážitku. Súťažné podujatia boli určené deťom II. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Cena poroty za presvedčivé sprostredkovanie osobného zážitku pre Mgr. Máriu Masárovú z krajskej knižnice

 


 

Dňa 23. marca 2015 udelila Slovenská asociácia knižníc krajskej knižnici cenu SAKÁČIK 2014 za projekt "Štúrovo pero", organizáciu 20 ročníkov celoslovenskej novinárskej súťaže stredných a vysokých škôl.

Ocenenie SAKÁČIK 2015

Diplom SAKÁČIK 2015 


Dňa 24. júna 2014 udelilo Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen poďakovanie Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene za poskytnutie priestorov a niekoľkoročnú vynikajúcu spoluprácu pri organizovaní slávnostného vyhodnotenia projektu "Les ukrytý v knihe".

Poďakovanie Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene za spoluprácu

 


 

Dňa 21. mája 2014 bola žiakom zo Základnej školy v Slatinských Lazoch a Krajskej knižnici Ľ. Štúra udelená Cena za kolektívne literárno-výtvarné práce v celoslovenskej súťaži Zlatá priadka Mária Ďuríčková. Ocenené boli práce Majka Tárajka, Danka a Janka, Hrnček var!

Výtvarnú a literárnu súťaž vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom – časopisom Slniečko a vydavateľstvami Buvik a SPN – Mladé letá a je venovaná 95. výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Zapojiť sa do nej mohli žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ, ŠKD, špeciálnych ZŠ a ZUŠ, ktorí mali za úlohu literárnou či výtvarnou formou stvárniť obľúbeného rozprávkového hrdinu alebo knihu z tvorby Márie Ďuríčkovej. Do súťaže bolo prihlásených 1 807 výtvarných a 207 literárnych prác.
 
Viac informácií na stránke MsK Piešťany
 
Ocenenie Zlatá priadka Mária Ďuríčková
 

Kolektívu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene bola 18. mája 2012 udelená cena Kvet kultúry pri príležitosti 175 rokov od prvej zmienky o knižnici vo Zvolene, 90 rokov od založenia Mestskej verejnej knižnice vo Zvolene a 60 rokov od založenia Okresnej ľudovej knižnice vo Zvolene za dlhoročný tvorivý rozvoj knihovníctva a kultúrno-výchovnej činnosti v kraji. Knižnica, ktorá sa na verejnosti stala známou najmä organizovaním súťaže Štúrovo pero, ročne zrealizuje okolo 400 tisíc výpožičiek, pričom eviduje viac ako 130 tisíc návštevníkov. Ocenenie prevzala za kolektív knižnice Ing. Milota Torňošová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

 

Cena Kvet kultúry kolektívu Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

 


V dňoch 24. - 25. septembra 2012 sa uskutočnil v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 5. ročník Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež, na ktorej sa zúčastnili aj knihovníčky krajskej knižnice - Ľuba Halamová, ktorá za podujatie o negatívnych javoch medzi mládežou Nedajte sa získala Hlavnú cenu a bola pasovaná za majsterku Cechu detských knihovníkov Slovenska a Bronislava Voleková, ktorá s podujatím Drogy a hudba! získala Cenu za zvládnutie odbornej témy.  Témou prehliadky bolo "Dospievanie a problémy mladých s tým súvisiace v beletrii pre mládež". Súťažné podujatia boli určené deťom II. stupňa ZŠ. 

 

Hlavná cena Ľube Halamovej

Pasovací list Ľube Halamovej za majsterku Cechu detských knihovníkov

Cena za zvládnutie odbornej témy Bronislave Volekovej