Preskočiť navigáciu

PLNOTEXTOVÉ ZAHRANIČNÉ DATABÁZY

 
Nová databáza GALE Databázy GALE
  • prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage
  • viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov
  • prístup len z priestorov knižnice

Členenie do troch poddatabáz:

Manuál na používanie z CVTI SR - link na stiahnutie (pdf, 1,79 MB)

 

Databázy SpringerLink
 
 SpringerLink - plné texty z biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, matematiky, práva, ekonómie...
  • vyhľadávanie podľa tematických oblastí,
  • plné texty z biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, matematiky, práva, ekonómie...