Preskočiť navigáciu

Poznávací zájazd do Štrasburgu (19. - 23. októbra 2009) so zameraním na európske inštitúcie na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu p. Vladimíra Maňku. Na poznávacom zájazde sa stretli výhercovia rôznych vedomostných, spoločenských a vzdelávacích súťaží z celého Slovenska, napr. aj zástupcovia redakčných rád z vyhodnotenia celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero, ktoré organizuje krajská knižnica. Za knižnicu sa zájazdu zúčastnili Mgr. Katarína Ďurovcová, riaditeľka knižnice a Priska Joščáková, krajská metodička. Poznávací zájazd organizačne zabezpečovala p. Lujza Lysinová, asistentka Kancelárie Vladimíra Maňku - poslanca Európskeho parlamentu.