Preskočiť navigáciu
Od 22. januára 2018 do 30. apríla 2018 bola v priestoroch knižnice sprístupnená výstava Môj literárny hrdina zostavená z výtvarných prác žiakov zvolenských škôl, ktorí práce zhotovili v rámci tvorivých dielní s ilustrátormi z projektu Deti, hurá do čítania 3. Podujatia a výstava boli podporené z verejných zdrojov hlavným partnerom - Fondom na podporu umenia.
V rámci projektu Deti hurá do čítania 3 boli pre žiakov pripravené ilustračné tvorivé dielne s ilustrátormi: Vladimír Král, Fero LiptákJuraj Martiška, počas ktorých deti výtvarne stvárňovali svoje obľúbené literárne postavy. Z ich prác je zostavená verejne prístupná výstava Môj literárny hrdina. Výstava je sprístupnená v priestoroch krajskej knižnice. V rámci projektu sa uskutočnilo množstvo podujatí so spisovateľmi a zúčastnili sa ich žiaci zo zvolenských základných škôl a okolia. Nebývalý záujem o podobné podujatia a nadšené odozvy detí a pedagógov svedčia o tom, že zvolený model osobných stretnutí s tvorcami kníh patrí medzi najúčinnejšie, ktoré pomáhajú popularizovať literatúru. Podporné interpretačné aktivity realizované formou ilustračných tvorivých dielní na námety z kníh a výstava sú predpokladmi, že sa základný cieľ podujatí, t. j. vzbudenie záujmu o čítanie, naplnil.
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
Renováciu oddelenia literatúry pre deti a mládež podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu
 

Pozvánka na výstavu žiackych prác z tvorivých dielní v rámci projektu Deti, hurá do čítania - Môj literárny hrdina

Stiahnite si pozvánku (jpg, 870 kb)