Preskočiť navigáciu
14. februára 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ zameraný na protidrogovú prevenciu Drogy, to teda nie!  Kvíz bol určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl. Súťažiť mohli aj žiaci v publiku, ktorí boli za rýchlu a správnu odpoveď  odmenení knihou. Vedomostný kvíz prebiehal pod dohľadom odbornej poroty,  porotcami boli - inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Ladislav Lietava (Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen), Mgr. Sylvia Tichá (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene) a Mgr. Adriana Sojaková (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra). Prvé miesto získali žiaci IX. ZŠ, druhé miesto patrí žiakom V. ZŠ a na treťom mieste sa umiestnili žiaci I. ZŠ. Všetci súťažiaci svojimi vedomosťami vzorne reprezentovali svoju školu. Ceny pre víťazov venovalo Mesto Zvolen.