Preskočiť navigáciu
26. marca 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov stredných škôl Drogy, to teda nie!  Kvíz prebiehal v štyroch kolách pod dohľadom odbornej poroty v zložení : predseda – inšpektor MsP Jozef Michalík, členky poroty - Mgr. Jana Gondová a Ľuba Halamová. Prvé miesto získali študenti Gymnázia Ľ. Štúra, druhé miesto patrí študentom Strednej zdravotníckej školy a na treťom mieste sa umiestnili študenti Technickej akadémie. Ceny pre víťazov venovalo Mesto Zvolen.